مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

۱۶ مطلب با موضوع «لوگو» ثبت شده است

http://bayanbox.ir/view/3028845301821741017/LoGo-44523.jpg

http://bayanbox.ir/view/5211581488938977722/Logo.jpg

//bayanbox.ir/view/2720258641356972047/7.jpg

//bayanbox.ir/view/7080705492698441402/6.jpg

//bayanbox.ir/view/3085862199749273906/3.jpg


طرح اولیه این لوگو از این مرکز نیست، اما به سفارش شرکت پیشبران کیفیت سامانه این طرح مجددا توسط این مرکز طراحی گردید.

//bayanbox.ir/view/3740793208338552161/5.jpg

//bayanbox.ir/view/5183075522069464367/4.jpg

//bayanbox.ir/view/8934702274811631557/1.jpg

//bayanbox.ir/view/3312237996916951825/2.jpg

//bayanbox.ir/view/2606834972576766265/Marefatgraph-Logo.gif