مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

بسم رب الشهدا و الصدیقین

با عنایات حضرت حق در اردیبهشت ماه 1395 با همت هنرمند ارزشمند سرکار خانم کاردان پور بخش طراحی و نقاشی نیز در این وب سایت راه اندازی شد.

نرخ قیمت هر نقاشی و طراحی سیاه قلم بین 100000 الی 500000 تومان و مدت زمان مورد نیاز برای تحویل هر نقاشی بین 5 روز تا دو هفته می باشد.